video


En video om projektet Naturens Symfoni med elever från åk 7, åk 8 och åk 9 som skapat kompositioner och bildspel/filmer i Imovie. 

Här kommer ni till filmen 


© Naturens symfoni 2013