Länkar


OBS! Tänk på att inte bara ta vilket ljud som helst från internet. Man måste ha tillstånd att få använda det, eller att det är fritt enligt hemsidan. 

http://search.creativecommons.org/
En bra sökmotor att hitta ljud/bilder och videos. 

Klicka i rutan 
modifyadapt, or build upon
OBS! inte use for commercial purposes!


Olika ljud från internet.

http://naturesoundsfor.me/

http://www.audiomicro.com/free-sound-effects/free-nature-and-weather

http://soundbible.com/free-sound-effects-1.html

http://www.freesound.org/

http://www.soundjay.com/

http://www.thefreesite.com/Free_Sounds/Free_WAVs/Naturbilder 

http://www.fotoakuten.se/index-8.html
(måste finnas med vem som tagit foto i bildspelet) 

Så hittar du gratis kvalitetsbilder 


© Naturens symfoni 2013